Hallux valgus

Hallux valgus

Bij een hallux valgus vertoont de grote teen een standsafwijking. Hij staat naar buiten gericht en roteert om zijn lengteas (valgusstand). Oorzaken Dragen van te smalle schoenen. Dragen van schoenen met een te hoge hak. Hypermobiliteit maakt de voet instabieler met...
Hallux valgus

Hallux Limitus / rigidus

Bij een hallux limitus is er sprake van een beperking van de dorsaalflexie (naar boven bewegen) in het MTP-I gewricht. Bij een hallux rigidus is dit MTP-1 gewricht totaal verstijfd en is dorsaalflexie dus niet meer mogelijk. Oorzaken Meestal het gevolg van een hallus...
Hallux valgus

Digitus quintus varus

Digitus quintus varus betekent een varusstand (naar binnen wijzen) van de vijfde teen. Hierbij kan tevens een bunionette ontstaan. Oorzaken Door een holle voet met een laterale afwikkeling (over de buitenzijde). Door dit laterale gangbeeld komt er meer druk op de...
Hallux valgus

Bunion of Bunionette

Een bunion is een vergroeiing van het gewricht tussen de grote teen en het eerste middenvoetsbeentje. Hierdoor ontstaat een bult, ook wel extose of botwoekering genoemd, op het gewricht. Een bunionette is de kleinere variant die kan ontstaan op het kleine...