Meer aandacht artsen nodig voor voetklachten reuma

Bijna 80% van de reumapatiënten met voetklachten vindt dat artsen meer aandacht moeten geven aan
voetklachten. Dit blijkt uit representatief onderzoek van het Reumafonds Panel. Reumafondsdirecteur Lodewijk Ridderbos pleitte onlangs op het Voetcongres in Utrecht dan ook voor meer aandacht voor voetklachten bij mensen met reuma. Ook riep hij minister Schippers van Volksgezondheid op noodzakelijke zorg zoals fysiotherapie en voetzorg voor reumapatiënten toegankelijk te houden.

Het Voetcongres stond dit jaar in het teken van de reumatische voet. Dat voetklachten bij reuma serieus genomen moeten worden, blijkt wel uit het feit dat maar liefst 85% van de patiënten met voetklachten kampt met pijn. Andere belangrijke klachten zijn stijfheid en vermoeide voeten. Meer dan de helft (52%) heeft óók in rust last en bij een kleine 40% zijn die klachten er bijna altijd.

Grote impact op het dagelijks leven
Het kan niet anders dan dat deze klachten gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Die zijn er dan ook bij 85% van de patiënten*. Onder deze groep is maar liefst 35% geheel gestopt met werken, of minder uren gaan werken of minder vrijwilligerswerk gaan doen. Goede voetzorg is dan ook van essentieel belang voor reumapatiënten.

Artsen mogen meer aandacht geven aan voetklachten
Bijna 80% van de reumapatiënten in het onderzoek vindt dat artsen meer aandacht mogen hebben voor de voetklachten bij mensen met reuma. De cijfers laten zien dat bij de helft (51%) van de mensen die met voetklachten rondliepen, de reumatoloog hooguit op sommige momenten aandacht aan de voeten besteedde. Een duidelijk signaal dat het nog te weinig gebeurt.

Behandelaars voetklachten moeten onderling beter samenwerken
Een ander punt van aandacht is de samenwerking tussen de verschillende behandelaars. Maar liefst bijna 80% vindt dat dit verbeterd kan worden. Dat dit van belang is, wordt bevestigd doordat 50% van de mensen met voetklachten bij minimaal drie voetzorgverleners over de vloer komt. Dit laat nog maar eens zien hoe complex de voetzorg bij reumatische aandoeningen is.

Oproep: minister, waarborg toegankelijkheid zorg voor reumapatiënten
Reumafondsdirecteur Lodewijk Ridderbos riep tijdens het Voetcongres minister Schippers op om gezamenlijk de noodzakelijke reumazorg toegankelijker te maken. ‘Wij zien dat het voor mensen met reuma steeds lastiger wordt om die zorg te krijgen’, aldus Ridderbos. ‘Minister Schippers heeft in een interview gezegd dat je er eigenlijk vanuit moet gaan dat iemand zonder aanvullende zorgverzekering kan, omdat alles wat je moet verzekeren in het basispakket zit.’

Noodzakelijke zorg reumapatiënten zit in aanvullende verzekeringen
‘Voor reumapatiënten geldt dat alleen niet’, vervolgde Lodewijk Ridderbos. ‘Voor hen zit noodzakelijke zorg zoals fysiotherapie en voetzorg in de aanvullende verzekeringen. En erger nog: in de afgelopen jaren is het aantal voor reumapatiënten toegankelijke aanvullende verzekeringen dramatisch gedaald. Ze zaten in 2014 verstopt in slechts 11 dure aanvullende verzekeringen zonder medische selectie. In 2013 waren er dat nog 33. Ik roep de minister daarom op’, besloot Ridderbos, ‘om mensen met reuma weer grond onder de voeten te geven en gezamenlijk de reumazorg toegankelijk te maken.’

Het Reumafonds Panel
Aan het onderzoek van het Reumafonds Panel naar voetzorg namen meer dan 2.000 mensen met reuma deel. 58% daarvan heeft voetklachten of heeft ze gehad. In totaal zijn bijna 4.000 mensen lid van het Reumafonds panel, waarvan ongeveer 3.000 mensen met reuma. Wilt u ook uw stem laten horen over zaken die met reuma en de strijd tegen reuma te maken hebben? Meld u aan op http://www.reumafondspanel.nl/.

*onder patiënten wordt in de rest van dit artikel verstaan: mensen met reuma die voetklachten hebben

Maak uw Podologie afspraak

Heeft u klachten aan uw voeten of aan uw tenen, benen of rug? Wacht niet te lang met het probleem aan te pakken en maak een afspraak met onze podotherapeut.

Vertrouwde samenwerkingen met